Giới thiệu về trường

Trường Tiểu học Thụy Tân: 0363 859 623 Email: thuytan1@thaithuy.edu.vn

 

    - Giới thiệu chung:

             Thụy Tân là một xã nhỏ nằm ở cuối huyện Thái Thụy, giáp với Hải Phòng mới thành lập năm 1962 với tổng diện tích là 513 ha. Toàn xã có gần 4 nghìn dân được chia thành 5 thôn Tân Phương, Tân Dũng, Tân An, Tân Trường, Tân Cường, nhân dân phần lớn ở các xã Thụy Trường, Thụy An, Thụy Dũng và các xã khác trong huyện về đây lập nghiệp. Nhân dân trong xã chủ yếu làm nông nghiệp thuần nông, không có nghề phụ nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Có thể nói đây là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện, một xã nghèo về kinh tế nhưng không nghèo về nền giáo dục. Sự nghiệp giáo dục của xã luôn luôn được Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm.

Trường Tiểu học Thụy Tân được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Thụy Tân và hoạt động độc lập từ năm học 1994 – 1995. Với 18 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua biết bao khó khăn, thiếu thốn từ thuở ban đầu, đến nay trường Tiểu học Thụy Tân đã từng bước vươn lên khẳng định vị trí của mình trong ngành giáo dục huyện nhà. Năm học 2008 – 2009 Trường Tiểu học Thụy Tân được Bộ GD & ĐT trao tặng Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Cùng với những thành tích đã đạt được, thầy – trò Trường Tiểu học Thụy Tân liên tục trong những năm qua đã giữ vững danh hiệu trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, giữ vững danh hiệu trường Tiên Tiến.  Cả 3 trường trong xã đều đạt Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Sự nghiệp giáo dục luôn ổn định và phát triển .

- Cơ cấu đội ngũ CB CNV:

 Ban giám hiệu:

 1

 

 Họ và tên: Vũ Đình Khải

Chức vụ: Hiệu trưởng.

Năm sinh: 29/ 05/1970.

Trú quán: : Thụy Trường - Thái Thụy – Thái Bình.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm .

2

 

Họ và tên: Vũ Ngọc Phú

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Năm sinh: 21/10/1982

Trú quán: Thị trấn Diêm Điền – Thái Thụy – Thái Bình.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

 

Danh sách tổ chuyên môn:

1/ Tổ hành chính:

 1

 

Họ và tên : Mai Anh Đức

Chức vụ: Thư viện - văn phòng

Năm sinh: 19/8/1973

Trú quán: Thụy Tân - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: CĐ kế toán

2

 

Họ và tên: Vũ Thị Thu

Chức vụ: Kế toán

Năm sinh: 03/08/1983

Trú quán: Thụy Dũng - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán -Trung cấp thư viện

 

2/ Tổ 1

1

 

Họ và tên: Lê Thị Hường

Chức vụ: GV lớp 1 (Tổ trưởng)

Năm sinh : 31/10/1987

Trú quán:  Thụy Dũng - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Đại học  sư phạm.

2

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thoan

Chức vụ: GV  lớp 1

Năm sinh : 02/02/1980

Trú quán: Thụy Tân - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Đại học sư phạm.

3

 

Họ và tên: Phạm Thu Lý

Chức vụ: GV buổi 2  lớp 1, 2

Năm sinh : 15/12/1987

Trú quán: Thụy Tân - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Đại học sư phạm.

 

 2/ Tổ 2+3

1

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu

Chức vụ: GV lớp 2, (Tổ phó tổ 2+3)

Năm sinh : 06/3/1985

Trú quán: Thụy Hồng - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Đại học sư phạm.

2

 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc

Chức vụ:  GV lớp 2

Năm sinh : 24/05/1988

Trú quán: Thụy Hồng - Thái Thụy - Thái bình

Trình độ: Đại học sư phạm.

 

3

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu

Chức vụ: GV lớp 3, (Tổ trưởng Tổ 2+3) 

Năm sinh : 01/08/1981

Trú quán: Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Cao Đẳng sư phạm.

4

 

Họ và tên: Mai Thị Ngọc

Chức vụ: GV lớp 3

Năm sinh : 05/8/1990

Trú quán: Thụy An -Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Trung cấp sư phạm.

 

3/ Tổ 4+5

1

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Quân

Chức vụ: GV lớp 4 - Tổ phó – Bí thư đoàn TN

Năm sinh : 28/01/1986

Trú quán: Thụy Trường - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Đại học sư phạm.

2

 

Họ và tên: Hoàng Thúy Hằng

Chức vụ: GV lớp 4

Năm sinh : 22/01/1987

Trú quán: Thị trấn Diêm Điền – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ : Đại học Sư phạm .

3

 

Họ và tên:   Mai Văn Bình

Chức vụ: GV lớp 4 – Thư kí hội đồng

Năm sinh : 15/06/1975

Trú quán: Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Đại học sư phạm. 

4

 

Họ và tên: Vũ Thị Liên

Chức vụ: GV lớp 5, (Tổ trưởng tổ 4+5)

Năm sinh : 16/04/1969

Trú quán: Thụy Tân - Thái Thụy Thái Bình

Trình độ: Cao Đẳng sư phạm.

5

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Toản

Chức vụ: GV lớp 5

Năm sinh : 19/05/1980

Trú quán: Thụy Quỳnh - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Đại học sư phạm.

  

4/ Tổ Nghệ Thuật

 1

 

Họ và tên: Đỗ Thị Huế

Chức vụ: GV Hát nhạc - Tổng phụ trách

Năm sinh : 22/01/1980

Trú quán: Thụy Tân - Thái Thụy -Thái Bình

Trình độ: Cao Đẳng sư phạm.

2

 

Họ và tên: Vũ Thị Hài

Chức vụ: GV Tiếng Anh

Năm sinh : 07/9/1976

Trú quán: Thụy Quỳnh - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Đại học sư phạm NN.

3

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: GV Tiếng Anh

Năm sinh : 11/12/1990

Trú quán: Thụy Tân - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: CĐSP Ngoại ngữ

 

 

4

 

 

 

 

 

Họ và tên: Lại Thị Hạ

Chức vụ: GV Thể dục

Năm sinh : 15/03/1984

Trú quán: Thụy Quỳnh – Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ: Đại học Thể dục.